Bærekraftig avl av de norske hesterasene

En studentoppgave fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet konkluderer med at for de nasjonale rasene bør fokuset ligge på å øke etterspørselen slik at man kan øke antall fødte føll per år til over 200, og stimulere til bruk av unge hingster, og hingster med sjelden stamme. Ved å begrense antall kårede sønner etter en hingst, vil man kunne begrense bidragene til enkeltindivider. En innføring av optimale bidrag vil være med å fange opp individer som bør bidra i avlen, samt benyttes til å beregne årlige bidrag for hingstene.

Les hele oppgaven under:

Bærekraftig avl av de norske hesterasene. Samsonstuen, S. 2014.