Bruk av konkurransestatistikk i avl for holdbare ridehester

Et svensk arbeide fra 2011 som tar for seg ridehesters holdbarhet, målt som antall år i konkurranse.

Avlsmålet i Svensk Varmblod er å avle hester med godt eksteriør som kan konkurrere internasjonalt i dressur og sprang. I tillegg skal hestene være holdbare. Målet med avhandlingen var å finne ut om det er mulig å bruke eksisterende konkurransestatistikk for å gjøre genetiske analyser av holdbarhet og hvis mulig, hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig.

Antall år i konkurranse ble brukt som mål på holdbarheten. Genetiske analyser ble utført med en lineær dyremodell, og arvbarhet, genetiske sammenhenger og avlsverdier ble estimert.

Forfatterne konkluderte med at fødselsår og alder for første plassering burde inkluderes i modellen. Alder ved første plassering reflekterer til en stor grad hestens talent, og effekt av alder burde antagelig inkluderes i antall år i konkurranse.

Tre forskjellige dataset ble testet under estimering av arvbarhet og avlsverdier. Datasettene varierte med henblikk på hestenes kjønn og fødselsår. Arvbarheter for antall år i konkurranse var i samme område for alle datasettene (total 0,06-0,07; sprang 0,08-0,12; dressur 0,07-0,08; feltritt 0,04-0,08) og det var stor sammenheng mellom avlsverdiene innen disiplin for de ulike datasettene. Genetisk sammenheng mellom totalt antall år i konkurranse og prestasjon i konkurranse og målte prestasjonsegenskaper på unghesttest var høyere for sprangegenskaper (0,65-0,69) enn for dressuregenskaper (0,27-0,40). Dette antyder at det er en genetisk sammenheng mellom prestasjon og antall år i konkurranse.

Hovedkonklusjonene var at det anbefales å beregne avlsverdier for antall år i konkurranse for hingster med en lineær dyremodell og at disse avlsverdiene bør publiseres separat for ulike disipliner. Studien viste i tillegg at hester som hadde prestasjoner fra mer enn en disiplin i ung alder hadde signifikant flere konkurranseår enn de andre. Dette indikerer at allsidig trening av unge hester har en positiv effekt på holdbarheten.

Breeding for Durable Riding Horses using Competition Statistics, Braam, Å. Licentiate thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2011.