Genetisk bakgrunn og nedarving av hvite flekker hos hest

En masteroppgave på SLU i 2009 tok for seg ulike typer hvite avtegn hos hest. Et oversatt sammendrag finner du under, og nederst er link til oppgaven i sin helhet.

Studier på pelsfarger er viktig, i visse raser er kun et fåtall farger godkjent, og det finnes farger som er assosiert med ulike typer sykdommer. Studier på fargenes genetiske årsak kan dermed lette videre forskning. Hensikten med dette arbeidet var å få et innblikk i nedarvingen for «splashed white», og hvite flekker på magen. Det finnes ingen mistanke om at disse fargene fører til sykdommer. Svensk Varmblod (SWB) ble brukt for å studere mageflekker, mens islandshesten ble brukt for å undersøke «splashed white». En av hypotesene var et det finnes en felles genetisk bakgrunn for disse fenotypene. I studiet ble familieinformasjon fra en islandsk og seks SV-hingster brukt. Prøver ble innhentet fra det husdyrgenetiske laboratoriet på Sveriges Landbruksuniversitet. Materiale omfattet totalt 356 hester; disse ble gentypet for åtte genetiske markører (mikrosatelitter) nær kandidatgenene. Genotypingen ble gjort gjennom PCR amplifisering og kapillær elektrofores. Avstammings- og fenotypeinformasjon ble brukt sammen med genotypeinformasjonen for å utføre assosiasjons- og sammenhengsanalyser.

Avstammings- og fenotypeinformasjonen ble innhentet fra Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH). For å studere nedarvingen ble halvsøskenmateriale fra SVB-hingstene brukt og hoppene ble brukt som kontrollgruppe. «Splashed white», hvit mageflekk og hvite avtegn på benene har en kompleks nedarving. Et Kiligand-gen er trolig involvert i både «splashed white» og mageflekk, mens Kit regulerer hvite avtegn på ben. Kit virker også å regulere hvite avtegn på hodet. Hvite avtegn påvirkes av hestens grunnfarge, røde hester har mer hvite avtegn, mens brune og svarte hester har mindre hvite avtegn.

 

Genetic Characterization and Inheritance of Belly Spot and Splashed White Coat Color in Horses Helena Eken, 2009