Hvite avtegn hos Franches-Montagnes

Pelsfarge og avtegn har som hovedregel en enkel nedarving, mens enkelte har en mer sammensatt genetisk bakgrunn. Analysering og bruk av egenskaper med kompleks nedarving er utfordrende hos alle arter, men vi kan bruke den reduserte genetiske variasjonen hos domestiserte dyr for å få innsyn i den den genomiske interaksjonen bak sammensatte egenskaper. Avtegn på hode og ben er eksempel på komplekse egenskaper hvor man så langt vet lite om nedarvingen.

I det foreliggende studiet ble forekomst av hvite avteng i ansikt på ben og hode hos hester av rasen Franches-Montagnes (FM) registrert i et standardisert system. Deretter ble et såkalt genovidt assosiasjonsstudie gjennomført for å forsøke å finne områder på genomet som syntes å ha sammenheng med avtegnene hos 1077 FM-hester. Total syv områder (loci) som kodet for såkalte kvantitative egenskaper ble identifisert som potensielt underliggende årsak til hvite avtegn. Tre av områdene, MC1R, og to allerede kjente områder KIT og MITF anses som de viktigste områdene for forekomsten av hvite avtegn hos denne rasen. De syv områdene forklarte 54% av variasjonen mellom avtegn observert i studiet, mens de to sistnevnte forklarte 26% av variasjonen. Disses innvirkning på avtegn virket å være påvirket av hestens grunnfarge, og hvor avtegnene var plassert på hesten.

Finmapping ble utført for å identifisere haplotypene, deretter ble fylogenetisk slektskap mellom haplotypene beregnet for å finne både deres seleksjons og evolusjons innflytelse på hvite avtegn. Det virker som om KIT og MITF fungerer på en additiv måte og at mutasjoner som akkumuleres i disse områdene øker frekvensen av hvite avtegn.

 

Accumulating Mutations in Series of Haplotypes at the KIT and MITF Loci are major determinants of White Markings in Franches-Montagnes horses. Haase et al., 2013