Kan vi genteste hester for sommereksem?

Den genetiske variasjonen som bidrar til fenotypisk variasjon hos sommereksem (IBH) ble i denne oppgaven brukt for å forsøke å forstå den genetiske bakgrunnen for denne komplekse sykdommen, og undersøke genetisk variasjon og sammenheng mellom ulike hestepopulasjoner. IBH er den vanligste allergiske sykdommen hos hest, den påvirker hester over hele verden og skyldes bitt fra knott, spesielt culicoider. Det eksisterer per i dag ingen effektiv behandling av sykdommen, den fører til lidelse hos hestene og økonomisk tap for eiere.

I dette studiet ble det utført bred genomkartlegging for å forsøke å identifisere regioner som fører til at hestene er mottakelige for å utvikle sykdommen. Det kan virke som om det er en sammenheng mellom lav genetisk diversitet (innavl) og større risiko for å utvikle sykdommen. Det har derimot vist seg vanskelig så langt å utvikle en gentest da det er flere genområder som påvirker sykdomsutvikling i større eller mindre grad.

En kort pressemelding om studiet finner du her: Svårt utveckla gentest för sommareksem

Genetics of Equine Insect Bite Hypersensitivity and Genetic Diversity in Horses, Shresta, M. 2017. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Doctoral Thesis No 2017:1.